Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 20.10.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Liikennevirasto
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki
digitraffic@liikennevirasto.fi

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Pitkänen
Raatimiehenkatu 23, 53100 Lappeenranta
markku.pitkanen@liikennevirasto.fi

3. Rekisterin nimi

Digitraffic -palvelu

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Digitraffic-palvelun käytön valvonta ja häiriötilanteiden selvitys.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelun käyttäjän ip-osoite.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Digitraffic -palvelun kuormantasaajapalvelin, johon palvelun käyttäjä lähettää rajapintakutsun. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan Digitraffic-palvelun ylläpitäjälle, joka toimii tehtävässään Liikenneviraston toimeksiannosta, salassapitovelvollisuuden alaisena ja saa käyttää tietoja ainoastaan Digitraffic-palvelun valvontaan ja häiriötilanteiden selvitykseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisterin ylläpitoon ei liity manuaalista aineistonhallintaa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietoja käsitellään Liikenneviraston tietojärjestelmässä, joka täytää VAHTI-tietoturvamääräysten vaatimukset. Vain Digitraffic -palvelun ylläpitoa ja tiedottamista tekevät henkilöt saavat käyttöoikeuden tietoihin. Tietoja käsitellään suojattuna koko tiedon elinkaaren ajan.

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.